Materiały opatrunkowe

Apteczka ABC Gaza jałowa   Apteczka ABC Gaza niejałowa
Apteczka ABC Kompresy z gazy jałowe   Apteczka ABC Kompresy z gazy niejałowe
Apteczka ABC Opaska dziana podtrzymująca   Apteczka ABC Opaska elastyczna z zapinką