Pojemniki medyczne

TTA Pojemnik na mocz jałowy   TTA Pojemnik na mocz niejałowy
TTA Pojemnik jałowy na kał   TTA Pojemnik niejałowy na kał