Dane spółki

Silesian Pharma Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

tel. 32 208 06 00
e-mail:


REGON: 200312644
NIP: 9662015459
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000341287
Kapitał Zakładowy: 5 450 000,00 PLN