Finał IV Edycji Akcji „Rodzina Zdrowia Dzieciom”

Cykliczna akcja „Rodzina Zdrowia Dzieciom” zebrała rekordową sumę!

 

Finał IV Edycji Akcji „Rodzina Zdrowia Dzieciom”

Akcja „Rodzina Zdrowia Dzieciom” zebrała 27 447,49 zł ! Środki zostaną przekazane na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Krasnem. 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 grudnia 2018 r., z ogromnym sukcesem zakończyła się akcja  „Rodzina Zdrowia Dzieciom” IV Edycja, w której udział wzięły apteki zlokalizowane na terenie całego kraju.  Jej celem było przekazanie przez spółkę Silesian Pharma 1% wartości netto dochodu ze sprzedaży produktów marki Rodzina Zdrowia na cele charytatywne. Akcja odbyła się w aptekach objętych programem w całym kraju, a dzięki życzliwości osób, które wzięły w niej udział, udało się zebrać rekordową sumę 27 447,49 zł !.

Przekazane środki z Silesian Pharma zostaną zagospodarowane przez Dom Dziecka im. J. Korczaka w Krasnem na bieżące potrzeby placówki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły akcję „Rodzina Zdrowia Dzieciom” i tym samym przyczyniły się do poprawy jakości życia podopiecznych wybranego przez nas Domu Dziecka W Krasnem.