Akcja „Rodzina Zdrowia Dzieciom” zebrała 17 006,89 zł ! Środki zostały przekazane na rzecz 4 Domów Dziecka

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017 r., z ogromnym sukcesem zakończyła się trwająca dwa miesiące akcja  „Rodzina Zdrowia Dzieciom”. W akcji wzięły udział apteki zlokalizowane na terenie całego kraju.

Celem akcji było przekazanie  1% dochodu ze sprzedaży produktów marki Rodzina Zdrowia na rzecz czterech wybranych wcześniej Domów Dziecka, zlokalizowanych w różnych częściach Polski:

1. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Zabłudów

2. Dom Dziecka „Stanica”, Katowice

3. Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, Wrocław

4. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-wychowawcza, Łabunie

Dzięki Państwa życzliwości udało nam się zebrać kwotę w wysokości: 17.006,89 zł

Każdy dom dziecka otrzymał dzięki Państwa wsparciu kwotę w wysokości: 4.251,72 zł!


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły akcję „Rodzina Zdrowia Dzieciom” i tym samym przyczyniły się do poprawy jakości życia podopiecznych wybranych przez nas Domów Dziecka.

Liczymy, że w kolejne edycje tej akcji, również spotkają się z Państwa aprobatą i po raz kolejny będziemy mogli podziękować Państwu za bezinteresowną pomoc i życzliwość.