Menu głowne

Nasze produkty

SilMed Ciśnieniomierz automatyczny


 • Przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi w warunkach domowych u dorosłych.

  SilMed Ciśnieniomierz automatyczny:

  • zapamiętuje wyniki pomiarów dla dwóch użytkowników,
  • posiada pamięć 60 wyników dla każdego użytkownika (data i godzina pomiaru),
  • pokazuje średnią z 3 ostatnich badań,
  • wykrywa nieregularny rytm serca,
  • wyświetla wskaźnik niskiego poziomu baterii,
  • posiada automatyczny wyłącznik,
  • ma zaznaczone wskaźniki klasyfikacji ciśnienia krwi wg. WHO,
  • możliwość podłączenia zasilacza sieciowego.
  • ciśnieniomierz - 1 sztuka
  • mankiet - 1 sztuka
  • etui - 1 sztuka
  • instrukcja - 1 sztuka
  • baterie AA - 4 sztuki
  • dzienniczek pomiaru ciśnienia - 1 sztuka
 • Szybki start

  1. Zainstalować baterie.

  2. Wtyczkę mankietu włożyć do gniazda powietrza po lewej stronie ciśnieniomierza.

  3. Usunąć ubranie z obszaru ramienia, na które zostanie założony mankiet.

  4. Przed pomiarem należy przez kilka minut odpocząć. Usiąść w spokojnym otoczeniu przy stole lub przy biurku. Lewe ramię oprzeć na twardej powierzchni, stopy ułożyć płasko na podłodze.

  5. Mankiet założyć na lewe ramię i trzymać je na wysokości serca. Dolna część mankietu powinna znajdować się około 1-2 cm powyżej stawu łokciowego.

  6. Nacisnąć przycisk „START/STOP” w celu rozpoczęcia pomiaru.

  Montaż baterii

  Zsunąć klapkę baterii zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę. Zamontować 4 nowe baterie alkaliczne AA zgodnie ze wskazaną polaryzacją. Zamknąć klapkę baterii.

  W przypadku użycia zasilacza sieciowego (brak w zestawie) należy wykorzystywać jedynie medyczny zasilacz sieciowy (DC 6.0 V). Gniazdo zasilacza sieciowego znajduje się po prawej stronie urządzenia. Styk zasilacza powinien być dodatni wewnątrz i ujemny na zewnątrz, z koncentrycznym złączem 2,1 mm. Użycie innego rodzaju zasilacza sieciowego może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

  Ustawienia systemowe

  Przy wyłączonym zasilaniu nacisnąć przycisk „START/STOP” i przytrzymać przez 3 sekundy w celu aktualizacji ustawień systemowych. Zacznie migać ikonka Grupa Pamięci.

  1. Wybór grupy pamięci (użytkownik 1 i 2).

  Podczas trybu ustawień systemowych użytkownika 1 lub 2 można zgromadzić wyniki pomiarów w dwóch różnych grupach. Przycisnąć przycisk „M” (pamięć) w celu wyboru 1 lub 2. Rezultaty pomiarów automatycznie zachowują się w pamięci dla wybranego użytkownika.

  2. Ustawienie czasu/daty.

  Nacisnąć ponownie przycisk „START/STOP” w celu przejścia w tryb ustawień czasu/daty. W pierwszej kolejności ustawić miesiąc, dostosowując wartość przy pomocy przycisku „M”, nacisnąć przycisk „START/STOP” ponownie, aby zatwierdzić wybrany miesiąc. Ustawić dzień, godzinę i minutę w ten sam sposób. Przy każdym naciśnięciu przycisku „START/STOP” wszystkie informacje zostaną zapisane.

  Stosowanie mankietu

  Zakładanie mankietu naramiennego:

  • Wtyczkę rurki powietrznej mocno wsunąć do otworu znajdującego się po lewej stronie urządzenia.
  • Owinąć mankiet wokół ramienia. Końcówkę mankietu (z rzepem skierowanym na zewnątrz) przełożyć przez metalowy pierścień mankietu. Zapiąć mankiet nie za mocno, ale tak, aby nie było przerwy między nim, a ramieniem.
  • Mankiet powinien być założony około 1-2 cm powyżej stawu łokciowego.Dla uzyskania najlepszych rezultatów, mankiet należy zakładać na gołe ramię,które należy utrzymać podczas badania na wysokości serca.

  Badanie

  1. Włączanie

  Wcisnąć i przytrzymać przycisk „START/STOP”. Pojawienie się jednosekundowego sygnału dźwiękowego wskazuje na rozpoczęcie pomiaru ciśnienia. Urządzenie jest teraz gotowe do przeprowadzenia badania.

  2. Pompowanie mankietu

  Początkowo urządzenie pompuje mankiet do 190 mmHg. Jeśli bieżące ciśnienie skurczowe użytkownika wynosi powyżej 190 mmHg, urządzenie automatycznie będzie pompowało ciśnienie w mankiecie do właściwego poziomu (max 280 mmHg).

  3.  Badanie Po napompowaniu mankietu powietrze będzie powoli ustępować zgodnie z odpowiednią wartością ciśnienia mankietu. Równocześnie na ekranie pojawi się migający symbolserca sygnalizujący wykrycie rytmu serca.

  4.  Wyświetlanie wyniku Trzy krótkie sygnały dźwiękowe świadczą o tym, że badanie zostało ukończone. Na ekranie zostaną wyświetlone pomiary skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz tętna.

  5. Zapisywanie wyników badań Urządzenie będzie automatycznie zapisywać pomiary według daty. Jeśli liczba pomiarów przekroczy przydzielone 120 miejsc w pamięci, najnowsze badania pojawią się pierwsze, eliminując najstarsze odczyty.

  Wyłączanie

  Aby wyłączyć urządzenie, należy w dowolnym trybie wcisnąć przycisk „START/ STOP”. Po 3 minutach nieaktywności urządzenie samo wyłączy zasilanie.

  Kontrola pamięci

  Przy wyłączonym zasilaniu można sprawdzić ostatni wynik badania używając do tego przycisku „M”. Wszystkie wyniki zapisane w pamięci można sprawdzić naciskając i przytrzymując przycisk „M”. Po wyświetleniu wyników należy naciskać przycisk „M” w celu przewijania wyników.

  Czyszczenie pamięci

  Będąc w trybie sprawdzania pamięci, nacisnąć przycisk „START/STOP” i przytrzymać przez około 3 sekundy w celu usunięcia całej historii wyników dopóki na wyświetlaczu LCD nie wyświetli się symbol „- - -” i nastąpi sygnał dźwiękowy. Następnie nacisnąć przycisk „START/STOP”, aby wyłączyć urządzenie.

  Średnia z ostatnich 3 badań

  Przy wyłączonym zasilaniu nacisnąć i przytrzymać przycisk „M” w celu włączenia urządzenia. Na wyświetlaczu LCD pojawi się średni wynik badań na podstawie ostatnich 3 odczytów ostatnio badanej grupy. Symbol ‘AVG” ukazuje się wraz z odpowiednim wskaźnikiem ciśnienia krwi WHO. Dla sprawdzenia średniego pomiaru z innej grupy najpierw należy wybrać żądaną grupę przed ustawieniem przycisku „M” w pozycji wyłączonej. (Patrz „Wybór grupy pamięci” na stronie 10).

 • Gwarancja: 36 miesięcy

  Model: CAF-01

  Informacje przed użyciem:

  • Pomiar może być dokonywany wyłącznie na ramieniu osoby dorosłej.
  • Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania u niemowląt i dzieci.
  • Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego lub klinicznego.
  • W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ciśnienia krwi należy zasięgnąć opinii lekarza.
  • Nie należy używać urządzenia w pobliżu telefonów komórkowych lub innych urządzeń, które generują silne elektryczne lub elektromagnetyczne pola, ponieważ może to spowodować błędne odczyty lub stać się źródłem zakłóceń pracy urządzenia.
  • Urządzenie to przeznaczone jest do nieinwazyjnego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz tętna u osób dorosłych za pomocą metody oscylometrycznej.
  • Wszelkie wartości mogą być odczytywane z jednego wyświetlacza LCD.
  • Urządzenie powinno być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Nie rozkręcać ani w inny sposób nie ingerować samodzielnie w konstrukcję urządzenia, nie podejmować samodzielnych prób jego naprawy.
  • Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami oraz uważać, aby nie przekłuć mankietu igłą lub innym ostrym przedmiotem.

  Importer:
  HELBO Sp. z o.o.
  ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice

SilMed Ciśnieniomierz automatyczny