Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności określa zasady zbierania danych w zakresie korzystania z Portalu Silesianpharma.pl. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.  Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis.
 

2. Słownik pojęć:

Administrator danych osobowych (ADO) – Silesian Pharma Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach  pod adresem: ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, KRS 0000124313, REGON 200312644, zwanej dalej w skrócie Silesian Pharma.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Dane statystyczne - wszelkie informacje dotyczące niezidentyfikowanej osoby fizycznej lub innego podmiotu,

Pliki Cookies – to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisami internetowymi i przeglądarką. Spełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych.

  • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
  • Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia Użytkownika kiedy odwiedza naszą stronę. Dzięki temu strona staje się dla Użytkownika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego rodzaju pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

3. Zakres zbieranych danych i okres przechowywania

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji w celach marketingowych.

3.1 Pliki cookies - Niezbędne

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

  • Cookiebot

CookieConsent Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny

Data ważności: 1 rok Rodzaj: http

Plik cookie służący do rozróżniania osób od botów. Używany w celu generowania aktualnych raportów dotyczące korzystania z jej strony internetowej.

Data ważności: Persistent Rodzaj: HTML

Plik cookie służący do rozróżniania osób od botów

Data ważności: Session Rodzaj: HTML

3.2. Pliki Cookies - Statystyka

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 „Google AnalyticsGoogle”

Przetwarzanie za pośrednictwem funkcji „Google AnalyticsGoogle

Google, Inc.
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Funkcje

Status

Włącz raporty demograficzne i zainteresowań

Wyłączone

Używaj ulepszonej analizy linków

Wyłączone

Analiza użytkowników

Uwzględniaj w raportach dane „Użytkownicy”

Wyłączone

Remarketing

Wyłączone

Funkcje raportowania o reklamach

Wyłączone

Przechowywanie danych o użytkownikach i zdarzeniach:

26 miesięcy

Przywróć przy nowej aktywności:

Wyłączone

Włączanie funkcji User-ID

Wyłączone

4. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień:  prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.  Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa na adres ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane mogą być udostępniane podmiotom w ramach podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom innym na podstawie upoważnionych przepisów prawa.

6. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

7. Zabezpieczenia danych.

W celu zabezpieczenia danych stosuje się m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).