Menu głowne

O firmie

Przedstawiamy Silesian Pharma, firmę należącą do Grupy Farmacol. W ofercie firmy znajdują się:

  • Wyroby medyczne
  • Suplementy diety
  • Produkty kosmetyczne
  • Materiały higieniczne
  • Inne produkty dostępne w aptekach

 

Misją Silesian Pharma jest oferowanie produktów:

 

Systemy jakości

Weryfikujemy wytwórców pod kątem wymaganych dla danej kategorii produktowej wdrożonych systemów jakości, w tym:  GMP, HACCP, GHP, ISO 2200, BRC lub IFS (dla suplementów diety), ISO 22716 (dla produktów kosmetycznych), ISO 13485 (dla wyrobów medycznych).


Audyt miejsca wytwarzania

Audytujemy miejsce wytwarzania produktów. Produkty Silesian Pharma wytwarzane są wyłącznie w zakładach, które spełniły najwyższe kryteria jakości i bezpieczeństwa.


Badania produktów

Zgodnie z wymaganiami prawa suplementy diety są badane i weryfikowane na zawartość substancji czynnych, jak również pod względem czystości mikrobiologicznej i parametrów fizykochemicznych.

Dla wyrobów medycznych obligatoryjne jest przeprowadzenie oceny zgodności z normami zharmonizowanymi z rozporządzeniem MDR, monografiami Farmakopei Europejskiej oraz specyfikacjami technicznymi. W przypadku wyrobów medycznych klas wyższych, przy ocenie zgodności konieczny jest udział Jednostki Notyfikowanej.


Kontrola serii produkcyjnej

Każda seria produkcyjna jest badana i weryfikowana zgodnie z wymaganiami dla danej kategorii produktowej. Do sprzedaży dopuszczane są tylko te serie produktów, które spełniają założenia specyfikacji i regulacji prawnych.

 

  99% naszych kosmetyków i suplementów diety produkowanych jest w Polsce, a wszystkie w krajach UE.

 

 

Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie oraz najnowsze trendy, dzięki czemu jesteśmy nieustannie w procesie rozwoju i doskonalenia każdego produktu. Zespół ekspertów dba o odpowiedni:

Kluczową rolę odgrywa powołana w 2014 roku Rada Farmaceutów, składająca się z doktorów i magistrów farmacji z wieloletnim doświadczeniem. Rada opiniuje i wskazuje optymalne założenia składów i form nowego asortymentu oraz kierunki rozwoju dla produktów już obecnych na rynku.

Dzięki temu wysoka jakość produktów Silesian Pharma jest porównywalna z liderami poszczególnych kategorii produktowych.

 

Za każdym produktem Silesian Pharma stoi konkretny człowiek z pasją i profesjonalizmem, który dba o jego jakość na poszczególnych etapach jego powstawania i po wprowadzeniu do sprzedaży.

O wysokie standardy dba Dział Zapewnienia Jakości złożony z doświadczonych pracowników. Osoby pracujące w Dziale Jakości posiadają wykształcenie wyższe dietetyczne, chemiczne oraz biotechnologiczne, jak również wykształcenie w obszarze Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności. Są to osoby, które dokształcają się w sposób ciągły poprzez szereg szkoleń oraz udział w konferencjach.

Wszystko po to, aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami prawa w obszarze bezpieczeństwa wprowadzania na rynek nowych produktów w różnych kategoriach produktowych oraz aby zapewnić jak najlepszą odpowiedź na potrzeby Klientów aptek.