Menu głowne

Nasze produkty

Apteczka ABC Sól fizjologiczna NaCl 0,9%


 • Izotoniczny, sterylny roztwór chlorku sodu 0,9% w jednorazowych ampułkach do higieny oczu, nosa, uszu, przemywania ran oraz do inhalacji. Nie stosować do iniekcji.

  NaCl 0,9% izotoniczny roztwór może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób:

  • do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie suchego lub zatkanego nosa,
  • do higieny oczu: poprzez zakraplanie, przemywanie lub płukanie,
  • do higieny uszu,
  • do przemywania ran,
  • do inhalacji podczas aerozoloterapii.

  Postać: Opakowanie zawiera 50 jednorazowych ampułek po 5 ml

  Zawartość opakowania: 50 jednorazowych ampułek po 5 ml

     To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.   
 • Chlorek sodu 0,9 g

  Woda oczyszczona q. s. 100 ml

  Nie zawiera substancji konserwujących.

 • Przed użyciem dokładnie umyć ręce.

  Oderwać jedną ampułkę i otworzyć ją przekręcając jej górną część.

  Do higieny oczu i nosa

  Środek może być stosowany codziennie do higieny oczu i nosa, w ilości od 1 do 6 przemyć dziennie, w zależności od potrzeb.

  • higiena nosa: do zakraplania lub przemywania suchego lub zatkanego nosa.

  Należy przechylić głowę na bok. Delikatnie umieścić końcówkę w dziurce nosa i nacisnąć lekko ampułkę. Czynność powtórzyć w drugiej dziurce. Podnieść z powrotem głowę, aby umożliwić wypłynięcie śluzu, następnie wytrzeć nadmiar płynu. Przez 10 minut po zastosowaniu środka nie wydmuchiwać mocno nosa. W przypadku niemowląt podawać środek, wywierając jak najmniejszy nacisk na ampułkę, aby uniknąć zakażenia ucha środkowego.

  • higiena oczu: do zakraplania, przemywania lub płukania.

  Podać kilka kropli środka do każdego oka. Wytrzeć nadmiar płynu przy pomocy jałowego gazika. Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią oka.

  Produkt może być stosowany u osób noszących szkła kontaktowe.

  Do higieny uszu

  Do płukania. W celu zapewnienia doskonałej higieny uszu, po użyciu środka powierzchniowo czynnego do uszu, zastosować produkt do usunięcia pozostałości woskowiny oraz przepłukania zewnętrznego przewodu słuchowego. Zawartość jednej ampułki można wykorzystać do obu uszu. Wytrzeć nadmiar płynu przy pomocy gazika.

  Do przemywania ran

  Przepłukać ranę, zużywając zawartość całej ampułki. Wytrzeć nadmiar płynu jedynie na zdrowej skórze. Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią rany.

  Do inhalacji podczas aerozoloterapii

  Jesli podczas aerozoloterapii środek ma być częścią  roztworu przygotowanego do inhalacji, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na produkcie do inhalacji. Jeśli środek stosuje się samodzielnie, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na urządzeniu do aerozoloterapii. Przy pierwszym stosowaniu lub w przypadku nadwrażliwości układu oddechowego należy zasięgnąć porady lekarza.

 • Ostrzeżenia:

  Do użytku jednorazowego i indywidualnego.

  • Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
  • Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
  • Nie używać do iniekcji.
  • Nie używać po upływie daty ważności.
  • Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
  • Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią oka lub rany.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Po napoczęciu ampułki nie można wykorzystać jej zawartości powtórnie - środek nie zawiera substancji konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego.

   

  Producent:
  Laboratoire UNITHER ESPACE INDUSTRIEL NORD
  151, Rue André Durouchez CS 28028, 80084 AMIENS Cedex 2 FRANCJA


  Dystrybutor: Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków


  Dystrybutor i podmiot prowadzący reklamę:
  Silesian Pharma Sp. z o. o.
  ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
  www.silesianpharma.pl

   

Apteczka ABC Sól fizjologiczna NaCl 0,9%

Poznaj inne produkty tej marki